Hoofdstuk V: Blankenberge trefpunt voor kunstenaars

Er was in het Blankenberge van toen een belangrijke kunstenaarskolonie met onder andere letterkundigen, musici en schilders. Al in een artikel in de pers van 1877 wordtBlankenberge getypeerd als  “le séjour favori des artistes belges”.

Hier volgt een greep uit de groep van kunstenaars die vóór 1890 of in 1890 te Blankenberge verbleven: de letterkundigen Hendrik Conscience (1812-1883), Emmanuel Hiel (1834-1899), Max Rooses (1839-1914); de musicus Peter Benoit (1834-1901); de architect Henry Vande Velde (1863-1957).

Voor schilders zijn er voorbeelden te over: Louis Artan (1837-1890); Félicien Rops (1833 -1898), Alfred Stevens (1823–1906), Alexander Verhaeghe (1854–1904), Alfred Verwee (1838-1895).

Zo vond Valerius te Blankenberge een sfeer van kunstzinnige traditie en bedrijvigheid. Dit kan ook prozaïsch geïllustreerd worden met het feit dat er in de Vissersstraat en het verlengde van de Vissersstraat (winkel van Jules Gadeyne) alleen al drie winkels waren die gerief voor schilders verkochten.

Lees verder in Hoofdstuk VI