Hoofdstuk VI: Aanvraag tentoonstelling RMS

Behalve met zijn reclame in LVDLC verschijnt Valerius ook in een document van het Blankenbergse stadsbestuur van 13 mei 1890. Zo citeert Fr. Pas:  “Lezing van twee brieven, de eerste van den heer Laveine (zoon) en de tweede van de heeren J. Gadeyne, De Saedeleer, A. Wauters, en Van Mullem bij denwelke zij van weerskanten een hulpgeld vragen voor de inrichting van eene schilderijen tentoonstelling gedurende het aanstaande seizoen, in de overdekte speelplaats van de middelbare school.”  De stad had hier dus van twee kanten een aanvraag gekregen om een subsidie voor een tentoonstelling. Op 17 mei 1890 antwoordt de overheid aan de groep van J. Gadeyne: “Wij verzoeken u beleefdelijk u met dezen laatsten [dus met Victor Laveine zoon] te verstaan en gezamentlijk met hem eene nieuwe vraag in te zenden.”

Lees verder in Hoofdstuk VII